Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710275056 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035590181 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety 
Skrátený názov
ŠJ ako súč. Cirk. MŠ 
Ulica
Ulica Terézie Vansovej 1 
Obec
Trnava - 506745 
Obec (názov)
Trnava 
PSČ
91701 
Kód okresu
207 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00419702 
Eduid
100018783 
Eduid kmeňové
100003054 
Kód kmeňový
035590181