Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710667300 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036158917 
Názov
Centrum voľného času ako súčasť Spojenej školy 
Skrátený názov
Centrum voľného času 
Ulica
Školská 535/5 
Obec
Lendak - 523623 
Obec (názov)
Lendak 
PSČ
05907 
Kód okresu
703 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0524596523 
Faxové číslo
 
Email
rriaditel@zslendak.sk 
Web adresa
zslendak.edupage.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2004-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00326321 
Eduid
100012055 
Eduid kmeňové
100017489 
Kód kmeňový
036158917