Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
21 
Názov
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Skratka
MZ SR 
Starý kód
5205