Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
24 
Názov
Ministerstvo kultúry SR 
Skratka
MK SR 
Starý kód
5200