Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
29 
Názov
Min.dopravy, pôšt a telekom.SR 
Skratka
MDPT SR 
Starý kód
5150