Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
37 
Názov
Úrad priemyseln.vlastníctva SR 
Skratka
ÚPV SR 
Starý kód
5240