Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000168319 
IČO
00168319 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Robstav, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 
Kód pre financovanie
 
Ulica
Družstevná 
Číslo
Obec (kód)
Liptovský Mikuláš - 510262 
Obec (názov)
Liptovský Mikuláš 
Okres
505 
PSČ
03101 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
205 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011974 
Kraj
ZA - Žilina 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2015-08-31 
Eduid
200001415