Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000307653 
IČO
00307653 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Veľké Turovce 
Kód pre financovanie
O502928 
Ulica
Veľké Turovce 
Číslo
321 
Obec (kód)
Veľké Turovce - 502928 
Obec (názov)
Veľké Turovce 
Okres
402 
PSČ
93581 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
NR - Nitra 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200001012