Zriaďovatelia (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000320480 
IČO
00320480 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Baďan 
Kód pre financovanie
O516601 
Ulica
Baďan 
Číslo
 
Obec (kód)
Baďan - 516601 
Obec (názov)
Baďan 
Okres
602 
PSČ
96975 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
BB - Banská Bystrica 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2012-08-31 
Eduid
200001691