Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000331970 
IČO
00331970 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Streda nad Bodrogom 
Kód pre financovanie
O543802 
Ulica
Hlavná 
Číslo
174/391 
Obec (kód)
Streda nad Bodrogom - 543802 
Obec (názov)
Streda nad Bodrogom 
Okres
811 
PSČ
07631 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
KE - Košice 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200003373