Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
034252193 
IČO
34252193 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Karol Kirchmaier - KAJA 
Kód pre financovanie
S138 
Ulica
Zámocká 
Číslo
25 
Obec (kód)
Dubová - 507881 
Obec (názov)
Dubová 
Okres
107 
PSČ
90090 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
101 
Hlokec
 
Dátum vzniku
19071995 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2014-03-01 
Eduid
200000246