Zriaďovatelia (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
035029757 
IČO
35029757 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Vojtech Mikloš 
Kód pre financovanie
S369 
Ulica
Bagarova 
Číslo
22 
Obec (kód)
Bratislava-Dúbravka - 529389 
Obec (názov)
Bratislava-Dúbravka 
Okres
104 
PSČ
84101 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
101 
Hlokec
 
Dátum vzniku
12091997 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2000-01-01 
Eduid
200000182