Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
046994785 
IČO
46994785 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
J. K. Food SERVICE s. r. o. 
Kód pre financovanie
S742 
Ulica
Kalinkovo 
Číslo
311 
Obec (kód)
Kalinkovo - 507997 
Obec (názov)
Kalinkovo 
Okres
108 
PSČ
90043 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
112 
Hlokec
 
Dátum vzniku
23022013 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
ŠJ Račianska 80, BA 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2015-09-01 
Eduid
200003753