Zriaďovatelia (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
090000283 
IČO
90000283 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Ing. Mgr. Michaela Moyzesová 
Kód pre financovanie
S365 
Ulica
Púpavová 
Číslo
34 
Obec (kód)
Bratislava-Karlova Ves - 529397 
Obec (názov)
Bratislava-Karlova Ves 
Okres
104 
PSČ
84104 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
100 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01012015 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000122