Zoznam škôl a školských zariadení (12.6.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-20 z 18306Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
1710226098Súkromná školská jedáleň ako súčas Súkromnej materskej školy Čarovný domček055037971BA42132177100001359
2710226080Súkromná materská škola Čarovný domček055037971BA42132177100001360
3710259131Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy1. Čsl. brigády 3257/395573581ZA00647209100017201
4710017251Elokované pracovisko ako súčas Základnej školy s materskou školou1. Čsl. brigády 3257/395573584ZA00647209100008160
5710087195Školská jedáleň pri Materskej škole Mier1. decembra 863/15280991KE00331996100016529
6000159026Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola1. mája 15011401NR37861298100005174
7710166044Školská jedáleň ako súčas Strednej odbornej školy - Szakközépiskola1. mája 15011403NR37861298100005176
8710165820Školský internát ako súčas Strednej odbornej školy - Szakközépiskola1. mája 15011403NR37861298100005175
9036158798Základná škola1. mája 125208023PO00323560100013327
10710196962Školský klub detí ako súčas Základnej školy1. mája 125208023PO00323560100013328
11710257414Školský klub detí ako súčas Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016996
12710257422Školská jedáleň ako súčas Základnej školy P. O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016995
13710118424Školská jedáleň ako súčas Základnej školy1. mája 125208023PO00323560100013329
14710257406Elokované pracovisko ako súčas Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016997
15042217385Centrum vožného času1. mája 12555092483ZA00314072100007186
16036130711Materská škola1. mája 1348/285136101TC00317748100004426
17710113951Školská jedáleň pri materskej škole1. mája 1348/285136101TC00317748100004427
18037887751Súkromná materská škola1. mája 145200041PO36506257100011759
19710172028Školský klub detí ako súčas Základnej školy s materskou školou1. mája 1445053741NR00310964100006065
20710266600Elokované pracovisko ako súčas Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého1. mája 1445053741NR00311162100018167
Zobrazené 1-20 z 18306Predošlé Ďalšie