Ústredné štátne orgány

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Skratka Starý kód
199bez prísl.k orgánu štát.správy-5999
229Min.dopravy, pôšt a telekom.SRMDPT SR5150
322Min.práce, soc.vecí a rodinyMPSVR SR5130
428Min.výstavby a reg.rozvoja SRMVRR SR5180
518Min.životného prostredia SRMŽP SR5170
627Minister.pôdohospodárstva SRMP SR5145
710Minister.zahraničných vecí SRMZV SR5140
815Ministerstvo financií SRMF SR5125
926Ministerstvo hospodárstva SRMH SR5135
1024Ministerstvo kultúry SRMK SR5200
1111Ministerstvo obrany SRMO SR5212
1213Ministerstvo spravodlivosti SRMS SR5210
1320Ministerstvo školstva SRMŠ SR5195
1412Ministerstvo vnútra SRMV SR5120
1521Ministerstvo zdravotníctva SRMZ SR5205
1641Národný bezpečnostný úradNBÚ 
1740Protimonopolný úrad SRPÚ SR5230
1842Správa štát.hmotných rezerv SRSŠHR SR5245
1932Štatistický úrad SRŠÚ SR5215
2031Úrad geodéz.,kart.a katastraSRÚGKK SR5265
2136Úrad jadrového dozoru SRÚJD SR5220
2238Úrad pre norm.,metro.a skúš.SRÚNMS SR5235
2333Úrad pre verejné obstarávanieÚVO 
2437Úrad priemyseln.vlastníctva SRÚPV SR5240
2503Úrad vlády SRÚRAD VL.SR5030
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie