Zoznam škôl a školských zariadení (13.12.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 18522Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
21000686981Súkromná stredná odborná školaHviezdoslavova 115190061PO00168637100011434
22000686964Súkromná stredná odborná školaUlica SNP 12535233811PO00168637100012483
23710178409Školská jedáleň ako súčas Súkromnej strednej odbornej školyUlica SNP 12535233811PO00168637100012485
24000622605Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaA. Kmea 15165891BB00179086100011193
25710077718Školská jedáleň ako súčas Cirkevnej základnej školy sv. PavlaNová Dedina 975025881NR00179086100005969
26031897673Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi AlapiskolaIpežské Predmostie 745160741BB00179086100010686
27000652709Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaNám.Štefana Moysesa 235084381BB00179086100009401
28017060265Základná škola sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010889
29030232503Katolícke gymnázium Štefana MoysesaHurbanova 95084381BB00179086100009339
30710227671Školský klub detí ako súčas Základnej školy sv. Vincenta de Paul ako organizačnej zložky Katolíckej spojenej školy sv.Saratovská 875020311NR00179086100005531
31710176163Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa - predprimárne vzdelávanieA. Kmea 15165891BB00179086100011192
32710172249Centrum vožného času ako súčas Základnej školy s materskou školou Štefana MoysesaA. Kmea 15165891BB00179086100011194
33710168438Školský klub detí ako súčas Základnej školy Andreja KmeaAndreja Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011050
34710228244Materská škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009611
35037959026Centrum vožného časuKapitulská 215084382BB00179086100009584
36037950304Cirkevná školská jedáleňNám.Štefana Moysesa 235084381BB00179086100009403
37710169132Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy Pála Palásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi AlapiskolaPl᚝ovce 55026421NR00179086100006028
38710227655Základná škola s materskou školou sv. Vincenta de Paul ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta deSaratovská 875020311NR00179086100005529
39710227639Centrum vožného času ako súčas Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100005533
40710229542Výdajná školská jedáleň ako súčas Cirkevnej školskej jedálneUl. Tibora Andrašovana 445084381BB00179086100009481
Zobrazené 21-40 z 18522Predošlé Ďalšie