Zoznam škôl a školských zariadení (30.4.2019)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 18604Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
21000686981Súkromná stredná odborná školaHviezdoslavova 115190061PO00168637100011434
22000686964Súkromná stredná odborná školaUlica SNP 12535233811PO00168637100012483
23710176570Školský internát ako súčas Súkromnej strednej odbornej školyUlica SNP 12535233813PO00168637100012484
24710077718Školská jedáleň ako súčas Cirkevnej základnej školy sv. PavlaNová Dedina 975025881NR00179086100005969
25042125278Katolícka spojená škola sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100017426
26710213697Katolícke centrum vožného času ako súčas Katolíckeho gymnáziaHurbanova 95084381BB00179086100009340
27710227701Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki FerSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100006720
28710169132Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy Pála Palásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi AlapiskolaPl᚝ovce 55026421NR00179086100006028
29710223919Elokované pracovisko ako súčas Základnej školy s materskou školou Štefana MoysesaTibora Andrašovana 445084381BB00179086100009484
30710168438Školský klub detí ako súčas Základnej školy Andreja KmeaAndreja Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011050
31031825281Cirkevná základná škola Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským - Palásthy Pál Egyházi AlapiskolaPl᚝ovce 55026421NR00179086100006027
32037950304Cirkevná školská jedáleňNám.Štefana Moysesa 235084381BB00179086100009403
33710229550Školská jedáleň ako súčas Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009616
34031825150Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďatským - Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású KatolikusSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100017428
35710168411Školský klub detí ako súčas Základnej školy sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010932
36037959026Centrum vožného časuKapitulská 215084382BB00179086100009584
37017060265Základná škola sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010889
38710227655Základná škola s materskou školou sv. Vincenta de Paul ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta deSaratovská 875020311NR00179086100005529
39000622605Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaA. Kmea 15165891BB00179086100011193
40710227647ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul ako org. zložka Katolíckej spoj. školy sv. Vincenta de Paul - predprimárne vzdelávanieSaratovská 875020311NR00179086100005528
Zobrazené 21-40 z 18604Predošlé Ďalšie