Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 18752Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
21037958071Materská škola1. mája 161/15181581BB00320439100010872
22000160458Gymnázium źudovíta Štúra1. mája 170/25058201TC36126624100004596
23710083092Školská jedáleň pri Gymnáziu źudovíta Štúra1. mája 170/25058201TC36126624100004597
24034074953Jazyková škola1. mája 25058201TC36126624100004598
25710241968Elokované pracovisko ako súčas Súkromnej základnej umeleckej školy1. mája 35102621ZA90000070100007722
26710108970Školská jedáleň ako súčas Materskej školy1. mája 45166431BB00320501100009597
27710240678Elokované pracovisko ako súčas súkromného centra vožného času1. mája 45166436BB31620876100011306
28710239548Elokované pracovisko ako súčas Súkromnej základnej umeleckej školy1. mája 45166431BB31620876100011293
29037811011Základná umelecká škola1. mája 412/15179171ZA00321575100008972
30710259069Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva1. mája 545102626ZA47855321100017194
31710142642Základná škola len s ročníkmi I. stupňa1. mája 75125086ZA00316831100008096
32710222718Školský klub detí pri Základnej škole len s ročníkmi I. stupňa1. mája 75125086ZA00316831100008097
33042014891Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta1. mája 75058201TC35593008100004600
34000160229Gymnázium1. mája 85080631BA36063606100001042
35710171706Školská jedáleň pri Gymnáziu1. mája 85080631BA36063606100001041
36710243103Elokované pracovisko ako súčas Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého1. mája 87/875053741NR00311162100006911
37042121469Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie1. mája 898/25040251NR99000004100006734
38042004896Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva13. januára 716/235117651BB90000183100010220
39035607378Gymnázium sv. Vincenta de Paul17. novembra 10565049986NR35593008100006251
40000607355Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul17. novembra 10565049981NR35593008100006252
Zobrazené 21-40 z 18752Predošlé Ďalšie