Zoznam škôl a školských zariadení (13.12.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 18568Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
21000686964Súkromná stredná odborná školaUlica SNP 12535233811PO00168637100012483
22710178409Školská jedáleň ako súčas Súkromnej strednej odbornej školyUlica SNP 12535233811PO00168637100012485
23710176570Školský internát ako súčas Súkromnej strednej odbornej školyUlica SNP 12535233813PO00168637100012484
24042125278Katolícka spojená škola sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100017426
25710213697Katolícke centrum vožného času ako súčas Katolíckeho gymnáziaHurbanova 95084381BB00179086100009340
26710213719Centrum vožného času ako súčas Základnej školy Andreja KmeaA.Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011047
27710229542Výdajná školská jedáleň ako súčas Cirkevnej školskej jedálneUl. Tibora Andrašovana 445084381BB00179086100009481
28710228830Výdajná školská jedáleň ako súčas Základnej školy s materskou školou Štefana MoysesaAndreja Kmea 15165891BB00179086100011198
29031897797Cirkevná základná škola svätej Alžbety s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Erzsébet Egyhazi AlapiskolaOlováry 1325162611BB00179086100010716
30710227680Centrum vožného času ako súčas Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009615
31710213654Centrum vožného času ako súčas Základnej školy sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010890
32710168446Školský klub detí ako súčas Základnej školy Štefana MoysesaA. Kmea 15165891BB00179086100011195
33710261993Cirkevné gymnázium F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium - ako organizaSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100006719
34710169132Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy Pála Palásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi AlapiskolaPl᚝ovce 55026421NR00179086100006028
35030232481Základná škola sv. AlžbetyŠkolská 155170971BB00179086100011019
36031897673Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi AlapiskolaIpežské Predmostie 745160741BB00179086100010686
37710230591Cirkevná materská škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki Ferenc Egyházi Óvoda - ako organizSNP 45027821NR00179086100006708
38710227671Školský klub detí ako súčas Základnej školy sv. Vincenta de Paul ako organizačnej zložky Katolíckej spojenej školy sv.Saratovská 875020311NR00179086100005531
39710261543Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166432BB00179086100009613
40031825150Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďatským - Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású KatolikusSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100017428
Zobrazené 21-40 z 18568Predošlé Ďalšie