Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
101 
Forma organizácie
Živnostník 
Skratka
Ž