Druhy škôl

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-50 z 136Predošlé Ďalšie
#Kód Názov druhu školy Skratka názvu druhu školy Druh - skupina Súst. príprava na povolanie Môže ma duálne vzdel.
11Spojená školaSS000
2111MŠ celodenná výchova a vzdelávanie100
3112MŠ poldenná výchova a vzdelávanie100
4115MŠ - ZŠ s MŠ100
5116MŠ - ZŠ s MŠ I.stupeň100
6211Základná škola210
7213ZŠ internátna210
8221ZŠ I. stupeň210
9223ZŠ I.stupeň internátna210
10231ZŠ II. stupeň210
11233ZŠ II.stupeň internátna210
12250Základná umelecká školaZUŠ300
13315Stredisko praktického vyučovaniaSPV1000
14317Stredisko odbornej praxeSOP900
15321GymnáziumGYM410
16331Hudobné a dramatické konzervatóriumKON510
17332Tanečné konzervatóriumKON510
18341Stredná športová školaSŠŠ1410
19410Stredná odborná školaSOŠ611
20416Stredná priemyselná školaSOŠ611
21443Dopravná akadémiaSOŠ611
22451Obchodná akadémiaSOŠ611
23452Hotelová akadémiaSOŠ611
24473Škola umeleckého priemysluŠUP1510
25482Stredná pedagogická školaSOŠ611
26483Pedagogická a kultúrna akadémiaSOŠ611
27484Pedagogická a sociálna akadémiaSOŠ611
28487Stredná zdravotnícka školaSOŠ611
29491Policajná stredná odborná školaSOŠ610
30492Stredná škola požiarnej ochranySOŠ610
3149JTechnická akadémiaSOŠ610
32500Praktická škola pre žiakov s autizmom710
33501Praktická škola710
34502Praktická škola pre žiakov so sluchovým postihnutím710
35503Praktická škola žiakov so zrakovým postihnutím710
36504Praktická škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosou710
37505Praktická škola pre žiakov s telesným postihnutím710
38510ŠMŠ pre deti s autizmomŠMŠ700
39511Špeciálna materská školaŠMŠ700
40512ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutímŠMŠ700
41513ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutímŠMŠ700
42514ŠMŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosouŠMŠ700
43515ŠMŠ pre deti s telesným postihnutímŠMŠ700
44516ŠMŠ pre deti s viacnásobným postihnutímŠMŠ700
45517MŠ pri zdravotníckom zariadeníŠMŠ700
46518ŠMŠ pri špeciálnom výchovnom zariadeníŠMŠ700
4751NMŠ pre deti s nadanímŠMŠ700
48520ZŠ pre žiakov s autizmomŠZŠ710
49522ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutímŠZŠ710
50523ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutímŠZŠ710
Zobrazené 1-50 z 136Predošlé Ďalšie