Ústredné štátne orgány

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Skratka Starý kód
103Úrad vlády SRÚRAD VL.SR5030
210Minister.zahraničných vecí SRMZV SR5140
311Ministerstvo obrany SRMO SR5212
412Ministerstvo vnútra SRMV SR5120
513Ministerstvo spravodlivosti SRMS SR5210
615Ministerstvo financií SRMF SR5125
718Min.životného prostredia SRMŽP SR5170
820Ministerstvo školstva SRMŠ SR5195
921Ministerstvo zdravotníctva SRMZ SR5205
1022Min.práce, soc.vecí a rodinyMPSVR SR5130
1124Ministerstvo kultúry SRMK SR5200
1226Ministerstvo hospodárstva SRMH SR5135
1327Minister.pôdohospodárstva SRMP SR5145
1428Min.výstavby a reg.rozvoja SRMVRR SR5180
1529Min.dopravy, pôšt a telekom.SRMDPT SR5150
1631Úrad geodéz.,kart.a katastraSRÚGKK SR5265
1732Štatistický úrad SRŠÚ SR5215
1833Úrad pre verejné obstarávanieÚVO 
1936Úrad jadrového dozoru SRÚJD SR5220
2037Úrad priemyseln.vlastníctva SRÚPV SR5240
2138Úrad pre norm.,metro.a skúš.SRÚNMS SR5235
2240Protimonopolný úrad SRPÚ SR5230
2341Národný bezpečnostný úradNBÚ 
2442Správa štát.hmotných rezerv SRSŠHR SR5245
2599bez prísl.k orgánu štát.správy-5999
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie