Právne formy organízácií

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-45 z 45Predošlé Ďalšie
#Kód Forma organizácie Skratka
1100Fyzická osoba v RDISFoD
2101ŽivnostníkŽ
3102Živnostník v ORŽOr
4103SHR roľníkSr
5104SHR roľník v ORSrO
6105FO-slobodné povolanieFoS
7106FO-slobodné povolanie v ORFSO
8107Živnostník a SHR roľníkŽSr
9108Živnostník a SHR roľník v ORŽRO
10109Živnostník a slobod.povolanieŽSp
11110Živnostník a sl.povolanie v ORŽSO
12111Verejná obchodná spoločnosťVos
13112Spoločnosť s ručením obmedzen.Sro
14113Komanditná spoločnosťSko
15117NadáciaNad
16118Neinvestičný fondNeF
17119Nezisková organizáciaNeO
18121Akciová spoločnosťAs
19205DružstvoDru
20271Spoločenstvá vlastníkovSpV
21301Štátny podnikŠp
22311Národná banka SlovenskaNBS
23312Banka-štátny peňažný ústavBan
24321Rozpočtová organizáciaRoO
25331Príspevková organizáciaPrO
26381FondyFon
27382Verejnoprávna inštitúciaVeI
28421Zahraničná právnická osobaZPO
29422Zahraničná fyzická osobaZFO
30433Sociálna a zdravotné poisťovneSZP
31434Doplnková dôchodková poisťovňaDDP
32445Komoditná burzaKoB
33701Združenie (zväz,spolok)Zdr
34711Politická strana,hnutiePol
35721Cirkevná organizáciaCiO
36741Stav.organiz.- profesná komoraPro
37745Komora okrem profesnýchKom
38751Záujmové združenie právn.osôbZZP
39801Obec (obecný úrad)ObÚ
40802Obvodný úrad
41803Samosprávny krajVÚC
42901Zastupiteľ.orgány iných štátovZaO
43911Zahr.kultúrne,inform.strediskáZKI
44921Medzinárodné org. a združeniaMOZ
45931Zastúpenie zahr.právnick.osobyZaZ
Zobrazené 1-45 z 45Predošlé Ďalšie