Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
103 
Forma organizácie
SHR roľník 
Skratka
Sr