Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
104 
Forma organizácie
SHR roľník v OR 
Skratka
SrO