Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
105 
Forma organizácie
FO-slobodné povolanie 
Skratka
FoS