Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
106 
Forma organizácie
FO-slobodné povolanie v OR 
Skratka
FSO