Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
107 
Forma organizácie
Živnostník a SHR roľník 
Skratka
ŽSr