Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
108 
Forma organizácie
Živnostník a SHR roľník v OR 
Skratka
ŽRO