Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
109 
Forma organizácie
Živnostník a slobod.povolanie 
Skratka
ŽSp