Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
110 
Forma organizácie
Živnostník a sl.povolanie v OR 
Skratka
ŽSO