Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
111 
Forma organizácie
Verejná obchodná spoločnosť 
Skratka
Vos