Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
113 
Forma organizácie
Komanditná spoločnosť 
Skratka
Sko