Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
117 
Forma organizácie
Nadácia 
Skratka
Nad