Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
271 
Forma organizácie
Spoločenstvá vlastníkov 
Skratka
SpV