Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
301 
Forma organizácie
Štátny podnik 
Skratka
Šp