Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
321 
Forma organizácie
Rozpočtová organizácia 
Skratka
RoO