Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
331 
Forma organizácie
Príspevková organizácia 
Skratka
PrO