Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
382 
Forma organizácie
Verejnoprávna inštitúcia 
Skratka
VeI