Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
421 
Forma organizácie
Zahraničná právnická osoba 
Skratka
ZPO