Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
422 
Forma organizácie
Zahraničná fyzická osoba 
Skratka
ZFO