Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
701 
Forma organizácie
Združenie (zväz,spolok) 
Skratka
Zdr