Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
711 
Forma organizácie
Politická strana,hnutie 
Skratka
Pol