Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
751 
Forma organizácie
Záujmové združenie právn.osôb 
Skratka
ZZP