Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
802 
Forma organizácie
Obvodný úrad 
Skratka
OÚ