Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
911 
Forma organizácie
Zahr.kultúrne,inform.strediská 
Skratka
ZKI