Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
921 
Forma organizácie
Medzinárodné org. a združenia 
Skratka
MOZ