Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
201 
Názov vyučovacieho jazyka
Slovenský a Anglický bil. 
Skratka
SAb