Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
209 
Názov vyučovacieho jazyka
Slovenský a iný bil. 
Skratka
SIb