Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
230 
Názov vyučovacieho jazyka
Slovenský - maďarský  
Skratka
S-M